logo Shqk

Shfleto arkivin

Lajmet e Fundit

ESKI - EDUCATION, SKILLS and INNOVATION

Keshilla per shkollen e mesme


Qeverisje

Udhëzime për mësuesit se si të bëhen menaxherë të mirë të roleve në shkollë


Shkencëtari i ri

Çfarë kërkimi duhet të bëj për parapërgatitje për olimpiadë


Kreativitet

Si mund t’i shpreh prirjet kreative në shkollë, për shkollën dhe komunitetin


Sipërmarrje

Hapat që duhet të ndjek për të bërë një internship pranë një biznesi gjatë shkollës së mesme


Inovatori i ri

Si mund të zbatoj dijet që fitoj në shkollë për të krijuar objekte inovatore


Gjithpërfshirje

Si të organizojmë aktivitete gjithpërfshirëse me anëtarë të komunitetit

Studime dhe Pyetesor

Iniciativa

Burime

Klube

Informacione Te Dobishme

Pyetësorë për matjen e klimës së Shkollës si Qendër Komunitare

ShQK

DIZAJNI INOVATIV

ShQK

Entrepreneruship for success

Business Model Innovation

Schools as Community Center

The Ecosystem of Education for Sustainable Development

Platforma Edmodo

Qëllimi i Edmodo-s është të ndërlidhë të gjithë nxënësit me njerëzit dhe burimet e nevojshme që ata të arrisin maksimumin e tyre...

MODULI "KURRIKULA DHE KOMPETENCA E SIPËRMARRJES"

Paketa “Kurrikula dhe Kompetenca e Sipërmarrjes” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

Shkolla Qendër Komunitare

UDHËZUES PËR MËSUESIN...

Shkolla Qendër Komunitare

MODULE TRAJNIMI...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

trajnim per nxenesit...

FORMIMI DHE ORGANIZIMI I KLUBEVE TE NXENESVE

Trajnimper mesuesit...

Pyetësor për Nxënës

Shprehje interesi per pjesëmarrje në klube tematike...

PASH

PLANI AFATMESËM I SHKOLLËS...

MODULI “NXËNIA AKTIVE”

Paketa “Nxënia aktive” është një material në ndihmë të nxënësve, mësueve, prindërve dhe drejtuesve të shkollave, të përfshira në projektin...

PROJEKT: SHKOLLA SI QENDER KOMUNITARE

PerdorimidheintegrimiI IT ne shkolle...

Multimedia

10 Styles of Titles

MultiPurpose has got tons of the outstanding features. It is probably the most complete and custmomizable template in the world. It includes for example: 14 predefinied different index pages for multipurpose usage, 12 predefinied different menus, 12 predefinied different ThemeMotive sliders, 10 styles of the headlines and so much more.

Read more