Aktiviteti fizik dhe mirëqenia si elemente kryesore të gjeneratave të shëndetshme

Aktiviteti fizik sjell përfitime të dukshme në shëndetin, mirëqenien dhe cilësinë e jetës të çdo individi, duke ulur ndjeshëm rrezikun e prekjes nga sëmundjet kronike dhe çrregullimet mendore. Aktiviteti fizik është veçanërisht i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve, duke ndikuar edhe në kultivimin e sjelljeve dhe shprehive të shëndetshme që mund ta shoqërojnë individin gjatë gjithë jetës. Organizimi i konkurseve dhe aktiviteteve të tjera sportive në mënyrë periodike dhe të strukturuar ka ndikim pozitiv në adresimin e jetës sedentare dhe ofrimin e mundësinë reale që fëmijët dhe të rinjtë të jenë fizikisht aktivë për përiudha më të gjata.

Shërbimi psiko-social në shkollë luan rol të rëndësishëm në promovimin e mirëqenies mendore dhe fizike të nxënësve si edhe në rritjen e cilësisë së procesit mësimor.Një kontribut të rëndësishëm punonjësit socialë dhe psikologët shkollorë luajnë për të ndihmuar zhvillimin e përgjithshëm social të nxënësve, ofrimin e mbështetjes për të rritur ndërgjegjësimin e tyre mbi fenomene të ndryshme sociale dhe rritjen e aftësive për të adresuar problematika të ndryshme me të cilat përballen brenda mjedisit shkollor të tilla si bullizmi, diskriminimi etj.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
AKTIVITETI FIZIK
Aktiviteti fizik luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës...
MË SHUMË
KONKURSET DHE GARAT SPORTIVE
Organizimi i konkurseve apo garave sportive për fëmijët është tepër e rëndësishme pasi ndjenja...
MË SHUMË
USHQYERJA E SHËNDETSHME
Ushqyerja është një nga faktorët kryesorë që ndikon në shëndetin e një individi, sidomos gjatë...
MË SHUMË
SHËRBIMET PSIKO-SOCIALE NË SHKOLLË
Shërbimi psiko-social në shkollë luan rol të rëndësishëm në promovimin e mirëqenies mendore...
MË SHUMË
RINIA AKTORE KYÇE NË KRIJIMIN E NJË KOMUNITETI SPORTDASHËS
Praktikimi i sportit promovon kulturën e përkujdesjes për shëndetin fizik dhe mendor...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET