logo Shqk

Festivali i Ideve Rinore 2017

Konkursi "Idetë Inovative të të Rinjve" ka si qëllim të nxisë nxënësit, mësuesit, prindërit dhe komunitetin përrreth shkollës, të japin idetë dhe kontributet e tyre inovative lidhur me aktivitetet, iniciativat, politikat dhe strategjitë që mund të ndërmerren nga ana e shkollës për ta shndërruar atë në një qendër të vertetë zhvillimi për komunitetin.