Lajme dhe Njoftime

06/10/2020

Krijimi i klubit të nxënësve në shkollën Migjeni

Në zbatim të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment”, financuarnga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA), i cili synon përmirësimin e ambientit social e mjedisor […]
05/10/2020

Rrjetëzim i Youth Hub në kuadër të projektit “Youth for Change

Qendra Youth Act zhvilloi aktivitetin e rradhës me temë “Rrjetëzim i Youth Hub”, me nxënësit e Gjimnazit Milot. Në këtë takim nxënësit u bënë pjesë e […]
05/10/2020

Aktivitet mbi edukimin shëndetësor me mësuesit e shkollës 9 vjeçare Migjeni

Qendra Youth Act zhvilloi aktivitetin me temë: “Integrimi në mësimdhënie dhe në orët edukative dhe ekstrakurrikulare me nxënësit e grupmoshës 6-15 vjeç të rëndësisë që kanë […]