Lajme dhe Njoftime

30/05/2017

Festivali i Ideve Rinore 2017

Më datë 30 Maj 2017, pranë Piramidës u zhvillua “Festivali i Ideve Rinore 2017” i cili është eventi kryesor vjetor organizuar nga Ministria e Arsimit dhe […]
22/05/2017

Ditët e hapura të shkollës qendër komunitare në shkollën “28 Nëntori” – Shkodër

Në datë 22 Maj 2017 Instituti Shqiptar për Çështjet Publike dhe Shkolla “28 Nëntori”, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, të mbështetur financiarisht nga […]
08/04/2017

Ditët e hapura të shkollës qendër komunitare në shkollën “Raqi Qirinxhi” – Korçë.

Ditën e shtunë, datë 8 prill 2017, u zhvillua në Korçë, në shkollën “Raqi Qirinxhi”, aktiviteti “Ditët e Hapura të Shkollës Qendër Komunitare”. Pjesë e projektit […]