Lajme dhe Njoftime

27/01/2017

Interaktivitet me komunitetin gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Të nxënit në mënyrë aktive në komunitet është një ndër shtyllat thelbësore të projektit IADSA në Shqipëri. Gjatë aktivitetit “Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” […]
27/01/2017

Sport dhe rekreacion gjatë Ditës së Hapur tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Një sërë aktivitetesh sportive u zhvilluan njëkohësisht në ambientet e jashtme të shkollës së mesme ‘Andon Zako Çajupi’, gjatë aktivitetit të datës 28 Janar 2017. Në […]
27/01/2017

Rëndësia e TIK dhe Inovacionit gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Projekti IADSA në Shqipëri nëpërmjet aktivitetit “Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’ synoi të sillte në vëmëndjen e […]