Lajme dhe Njoftime

23/11/2020

Trajnim me kredite ONLINE për mësuesit dhe drejtuesit arsimor

Trajnimi zhvillohet nga Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti në funksion të Platformës “MY SCHOOL”. Aktiviteti zyrtarizohet dhe certifikohet nga Barleti Training and Testing Center (BTTC) […]
21/11/2020

Trajnim me kredite ONLINE

Trajnim me kredite ONLINE për mësuesit dhe drejtuesit arsimor. Impakti dhe rëndësia e mësimdhënies bazuar në STEAM dhe përfshirja e tij si pjesë integrale e platformës […]
20/11/2020

Trajnim: “Aftësim në menaxhimin e situatave të paparashikuara”

Në zbatim të projektit New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili zbatohet nga Bashkia […]