Lajme dhe Njoftime

17/11/2020

Trajnim për drejtues të institucioneve arsimore parauniversitare

Barleti Training and Testing Center(BTTC) me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti dhe platformës “My School” zhvilluan ditën e parë të trajnimit të pestë […]
10/11/2020

Trajnim për mësuesit

Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti në funksion të platformës My School dhe Soft Skills Academy por dhe në kuadër të shtrirjes së gjërë të përdorimit […]
09/11/2020

Trajnim i formimit të vazhduar për rritje kapacitetesh

Akademia e Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti në funksion të platformës My School dhe Soft Skills Academy por dhe në kuadër të shtrirjes së gjërë të përdorimit […]