Lajme dhe Njoftime

07/11/2020

Trajnim për rritje kapacitetesh për mësuesit dhe drejtuesit arsimor

Trajnimi pati fokus edukimin shëndetësor dhe fizik në funksion të parandalimit të sëmundjeve të ndryshme dhe si një armë që kemi në dorë për të forcuar […]
06/11/2020

Botimi i librit “Edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta nëpërmjet përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

Libri “Edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta nëpërmjet përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK)” është produkt i projektit “Mbështetja e mësuesve […]
02/11/2020

Trajnim – Rëndësia e këshillimit të karrierës që në fëmijërinë e hershme

Në zbatim të projektit New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synon përmirësimin e […]