Aktivitete Vullnetare

Krijohet Këshilli i parë Rinor në Rrethin e Kurbinit
25/01/2021
Vijojnë punimet për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras, Laç
28/01/2021

Aktivitete Vullnetare

Në muajin tetor të vitit 2020 u organizua aktivitete vullnetare me fokus shpërndarjen e paketave ushqimore për familjet në nevojë. Në bashkëpunim me Bashkinë e Rrethit Kurbin si dhe në bashkëpunim me  institucione të tjera u identifikuan disa familje në nevojë në Laç e Mamurras. 

Përveç seancave të trajnimit mbi përfitimin e njohurive të ndryshme si dhe forumeve ndërgjegjësuese për angazhimin e të rinjve në vendimmarrje, të rinjtë e Kurbinit u nxitën për aktivizim në shërbime në dobi të komunitetit të tyre. Të tilla aktivitete synojnë rritjen e ndërgjegjësimit jo vetëm të të rinjve për bashkëpunim e kontribut shoqëror. Bashkëpunimi, solidariteti, tolerance kanë qenë në fokus të të gjitha aktiviteteve të parashikuara në këtë projekt. Angazhimi i të rinjve në vullnetarizëm forcon tek ata frymën e bashkëpunimi dhe të aktivizimit social. Nga ana tjetër, i kthen ata në modele pozitive edhe për pjesën tjetër të komunitetit duke dhënë kontribut në zhvillimin ekonomik e psikosocial.