Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR
21/04/2021
Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës
14/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,
financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synon
përmirësimin e ambientit social e mjedisor për edukimin e nxënësve të shkollës 9-vjeçare
“Migjeni” në Mamurras, u zhvillua një aktivitet artistik mbi artin figurativ i cili angazhoi rreth 20
nxënës, përfaqësues të të gjitha niveleve.
Ky aktivitet, i cili paraprin 2 aktivitete të tjera mbi artin figurativ, synoi evidentimin e talenteve
në pikturë dhe njohjen e tyre me teknika të thjeshta. Tema e lirë shpalosi imagjinatën dhe
fantazinë e nxënësve të cilët treguan përkushtim si dhe u nxitën për të rritur aftësitë e tyre
shprehëse.
Nxënësit u orientuan mbi aktivitetet e radhës në të cilat do të përdoren teknika më të vështira. Në fund të trajnimit u shpërndanë edhe shpërndanë edhe certifikata për pjesëmarrësit.