logo Shqk

Takim në shkollën e mesme publike “Said Najdeni”- Peshkopi per prezantimin dhe promovimin e Klubeve të nxënësve

Takim në shkollën e mesme publike “Said Najdeni”- Peshkopi per prezantimin dhe promovimin e Klubeve të nxënësve

Në datën 26.10.2015, në kuadër të projektit të MAS në bashkëpunim me IADSA “Shkolla qendër komunitare – Ekosistemi i edukimit të qëndrueshëm”, u zhvillua nje aktivitet në shkollën “Said Najdeni” në Peshkopi, një nga shkollat ‘target’ të projektit SHQK qe kishte si qellim prezantimin dhe ngritjen e klubeve te nxenesve.

Pasi kontaktoi Drejtorin e shkollës z. Fariz Çibaku dhe koordinatorët e projektit, grupi i punës prezantoi tematikat e klubeve te nxenesve bashkë me aktivitetet specifike që mund të ndërmerren ne kuadrin e tyre. Gjithashtu u shpërndane formularët e shprehjes së interesit nga ana e nxënësve per pjesemarrje ne klube.