logo Shqk

Prezantimi i Modelit të Qendrës Burimore

Prezantimi i Modelit të Qendrës Burimore

Gjatë këtij aktivitetit u promovua Modeli i Qendrës Burimore që do të realizohet me mbështetjen e projektit IADSA. Arkitektja Anjeza Llubani prezantoi konceptin e qendrës, e cila ofron jo vetëm informacion, pajisje dhe mbështetje, por shërben dhe si një strukturë brenda shkollës “A. Z. Çajupi”, për organizimin e konferencave dhe seminareve të ndryshme, apo të mbledhjeve me stafin e shkollës, me prindërit, si dhe për kurse të ndryshme me nxënësit. Ajo theksoi se, Qendra Burimore vihet në dispozicion për komunitetin, duke u shndërruar atë në një hapësirë shumë funksionale.

Prezantimi i Modelit të Qendrës Burimore