logo Shqk

Te nxenit interaktiv ne komunitet

Ora e hapur me prindër:  Mbi marrëdhëniet Prind - Fëmijë - Mësues

Në kuadër të aktiviteteve të organizuara gjatë “DITË E HAPURA”, nxënës përfaqësues të klubit të kreativitetit kishin paraqitur në muret e shkollës fotografi artistike të kostumeve dhe veshjeve popullore shqiptare të realizuara nga nxënësit. Gjithashtu, ata kishin paraqitur në formën e një panairi punimesh artistike vizatime dhe punë të krijuara nga vetë nxënësit. Këto punime në një anë konkretizojnë aspekte të lëndëve mësimore si, të vizatimit, të gjeografissë etj., dhe nga ana tjetër përdoren për të zbukuruar mjediset e shkollës. Punët kreative të nxënësve ngjallën interes dhe u fotografuan nga të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet.

Ora e hapur me prindër:  Mbi marrëdhëniet Prind - Fëmijë - Mësues