logo Shqk

Ndërhyrje përmirësimi në infrastrukturë në shkollën “Halim Xhelo” - Vlorë, projekti IADSA.

Ndërhyrje përmirësimi në infrastrukturë në shkollën “Halim Xhelo” - Vlorë, projekti IADSA.

Projekti IADSA “Shkolla Qendër Komunitrare” i mbështetur nga Ministria e Arsimit, ka në fokus ndërhyrjet për riparimin dhe përmirësimin e ambjenteve të shkollave.

Dëmtimet janë kryesisht: në dysheme i palestrës, i suvasë nga lagështira apo dëmtime të dyerve. Çarje e strukturës, dëmtim i izolimit të tarracës.

Riparimi përfshin: riparimin e dëmtimeve, lyerjen e sallave dhe eliminimin e lagështirës ambienteve dhe më tej do të bëhet pajisja e tyre me mjetet e duhura.