logo Shqk

Gjithpërfshirja e promovuar gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi “A.Z.Çajupi” - Tiranë

Gjithpërfshirja e promovuar gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi “A.Z.Çajupi” - Tiranë

“Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’ synojnëw përfshirjen, vendimmarrjen, bashkëpunimet, mbikëqyrjen, zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve në mënyrë konstruktive, duke promovuar kështu modele gjithpërfshirjeje dhe qeverisjeje për të gjithë të rinjtë.