logo Shqk

Ndërveprimi i vazhdueshëm, qëllimi i Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi - Tiranë

Ndërveprimi i vazhdueshëm, qëllimi i Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi  - Tiranë

“Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’, promovuan krijimin e një ambienti fizik, social dhe miqësor që bazohet në principet e zhvillimit të qëndrueshëm për nxënësit, prindërit dhe komunitetin.