logo Shqk

Metodologji ndërvepruese gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Metodologji ndërvepruese gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

“Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’ promovuan aplikimin e metodologjive ndërvepruese për mësimdhënien dhe të nxënit, përdorimin e aftësive sociale për të punuarit në grup, të aftësive të të menduarit krijues dhe kritik për nxënësit, prindërit dhe komunitetin e nxënësve në zgjidhjen e problemeve të komunitetit.