logo Shqk

Interaktivitet me komunitetin gjatë Ditëve tw Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Interaktivitet me komunitetin gjatë Ditëve tw Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Të nxënit në mënyrë aktive në komunitet është një ndër shtyllat thelbësore të projektit IADSA në Shqipëri. Gjatë aktivitetit “Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’ u zhvillua një bashkëbisedim i frytshëm midis nxënësve, mësuesëve, përfaqësuesëve të pushtetit vendor dhe prindërve.