logo Shqk

Rëndësia e TIK dhe Inovacionit gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Rëndësia e TIK dhe Inovacionit gjatë Ditëve të Hapura tek Gjimnazi A. Z. Cajupi

Projekti IADSA në Shqipëri nëpërmjet aktivitetit “Ditët e hapura të Shkollës Qendër Komunitare” në shkollën e mesme ‘Andon Zako Çajupi’ synoi të sillte në vëmëndjen e të gjithëve rëndësinë e përdorimit të teknologjive të informimit dhe të komunikimit në mësimdhënie dhe në nxënie.