Rinia aktive në veprimtaritë social-kulturore për komunitetin përreth shkollës

Të rinjtë janë shtyllë e fuqishme e çdo shoqërie dhe duhet t’i jepet sa më shumë mundësi për të arritur suksesin në jetën e tyre. Në Shqipëri ashtu si edhe në shumë vende të tjera në zhvillim është me rëndësi që rinia të jetë aktive në komunitetin ku bëjnë pjesë duke krijuar në këtë mënyrë kushtet për funksionimin e një demokracie të vërtetë dhe funksionale.Një shkollë efektive gjithëpërfshirëse në aktivitetet social-kulturore e ka më të lehtë formimin e gjithanshëm të nxënësve.Ky formim realizohet jo vetëm nëpërmjet orëve mësimore lëndore, por edhe nëpërmjet orëve argëtuese që funksionojnë në shkolla në formën e klubeve apo aktiviteteve argëtuese.

Nga ana tjetër, mungesa e aktivizimit të të rinjve në programe evropiane është tashmë një çështje shumë e njohur në vendin tonë. Të rinjtë janë e ardhmja e vendit dhe për këtë arsye atyre duhet t’i jepet mundësia të angazhohen sa më shumë në mënyrë që ta përdorin këtë eksperiencë kur t’i duhet të përballen me tregun e punës pas përfundimit të studimeve. Nën konceptin e shkollës si qendër komunitare synohet nxitja e aktiviteteve rekreative dhe edukative me synim përfshirjen e komunitetit rinor dhe krijimin e youth network.

Përgatitja e hershme e të rinjve është një avantazh për vendin sepse informacioni i marrë herët prej tyre dhe eksperienca e fituar do të ndihmojë në rritjen e kapaciteteve të tyre dhe në zhvillimin e një shoqërie të shëndetshme.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
VEPRIMTARITË EKSTRAKURRIKULARE
Sfida më e rëndësishme e shoqërisë është edukimi i brezit të ri, dhe jo vetëm në çështjen e arsimimit...
MË SHUMË
AKTIVITETI KULTUROR DHE ARGËTIMI
Aktivitetet kulturore dhe pjesa e argëtimit janë po aq të rendësishme për nxënesit dhe të rinjtë në...
MË SHUMË
RINIA NË MBËSHTETJE TË NDRYSHIMEVE SOCIALE
Fryma e re e ndryshimeve vjen gjithmonë nga të rinjtë, ata janë shpesh nxitës të ndryshimeve sociale...
MË SHUMË
AKTIVITETE DHE PERFSHIRJA E KOMUNITETIT
Për të patur një komunitet sa më të mirë duhet kontributi i të gjithëve. Ky kontribut mund të jepet...
MË SHUMË
EDUKIMI PËR PARANDALIMIN E BULLIZMIT
Rastet e bullizmit qoftë ky fizik apo verbal janë kthyer në një shqetësim të madh në mjediset e...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET