Shkolla komunitare si qendra kryesore në ekosistemin e edukimit

Ndryshimet e vazhdueshme ekonomike, politike dhe sociale natyrisht ndikuan dhe në qëndrimet dhe krijimin e një mentaliteti të vijueshëm që shkollat duhet të shërbejnë si qendra komunitare, ku spikat së pari qëndrimi që nëpërmjet shkollës si “qendër komunitare” të edukohet demokracia dhe të kultivohen në mënyrë të efektshme te fëmijët, mësuesit dhe prindërit, pra te komuniteti dhe shoqëria në tërësi, përgjegjësi të tilla si: pjesëmarrja dhe vendimmarrja në ndërtimin e jetës demokratike. Thelbi i kësaj çështje u konsiderua përfshirja e prindërve në jetën e shkollës.

Shkollaqë shërben si një qendër komunitare, jo vetëm u mëson nxënësve bashkëpunimin dhe të mirën e përbashkët, por forcon njëherazi ndjenjën e identitetit dhe koherencës së një komuniteti.

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
parallax background

PROJEKTE

Pershkrim i seksionit.....
 
SHKOLLA SI QENDËR KOMUNITARE
Shkolla si qendër e komunitetit synon të garantojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe cilësor të komunitetit...
MË SHUMË
PRINDËRIT DHE KOMUNITETI NË MBËSHTETJE TË SHKOLLËS
Prania e prindërve në jetën e brendshme të shkollës krijon siguri, mbështetje dhe mbrojtje për...
MË SHUMË
SHKOLLA NË MBËSHTETJE TË ANËTARËVE TË KOMUNITETIT
Mjedisi i të nxënit të shkollës duhet të mbështesë planifikimin dhe përfshirjen e interesave...
MË SHUMË
BASHKËPUNIMI ME AKTORËT QEVERISËS DHE SHOQËRINË CIVILE
Shkolla miqësore për të gjithë dhe gjithëpërfshirja në mësimnxënie realizohet nëpërmjet bashkëpunimit...
MË SHUMË
BASHKËPUNIMI ME SIPËRMARRJET LOKALE
Sipërmarrja lokale, që beson në vlerat që shkolla komunitare, do të përcjellë për komunitetin e zonës ku...
MË SHUMË
 

QENDRA BURIMORE

 
 
Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

Subjekt

 

Pershkrim

 

 

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET