Piktura – Art is fun

Përfundojnë trajnimet me të rinj dhe komunitetin në kuadër të projektit “Youth Mobile Academy
21/06/2019
Trajnim i nxënësve për nocionin STEAM
04/10/2019

Piktura – Art is fun

Në datën 12 Korrik, në kuadër të zbatimit të projektit “TheSociAL Community House” të financuar nga IADSA, Youth Act në bashkëpunim me Bashkinë e Roskovecit në Qendrën SociAL Komunitare zhvilluan aktivitetetin me temë: “Piktura –Art is fun”.

Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës të qytetit të Roskovecit dhe studentë të Univeristetit Marin Barleti. Pjesëmarrësit shkëmbyen idetë e tyre përsa i përket aktiviteteve kulturore artistike dhe pikturuan sëbashku me tematikë Gjithëpërfshirjen: “Të gjithë të rinjtë janë të barabartë”.