Qendra e Trajnimit për Fëmijët me Nevoja të Veçanta

Aktiviteti “Open Local Assemblies councils /My city/Youth City”
18/12/2020
Vlerësim nga Ambasada Australiane, në Itali për AIPA
21/01/2021

Qendra e Trajnimit për Fëmijët me Nevoja të Veçanta

U inagurua pranë Institutit Shqiptar për Çështjet Publike – Qendra e Trajnimit për Fëmijët me Nevoja të Veçanta.

Kjo qendër është pajisur me pajisje të financuara nga Projekti DAP Australi. Me krijimin e kësaj qendre, jo vetëm forcohet impakti i projektit, por edhe iniciativa e tij, bëhet e qëndrueshme.

Qendra do të shërbejë për trajnime dedikuar fëmijëve me nevoja të veçanta nëpërmjet përdorimit të teknologjive të informacionit.