Aktiviteti me temë: “Sipërmarrje dhe Inovacion”

Përfundojnë workshop –et me të rinj dhe komunitetin në kuadër të projektit “Youth Mobile Academy
17/10/2019
Lancimi i Akademisë Rinore për të Drejtat e Njeriut
23/10/2019

Aktiviteti me temë: “Sipërmarrje dhe Inovacion”

Qendra Youth Act iu bashkua aktiviteteve në National Activism Day duke realizuar aktivitetin me temë Sipermarrja dhe Inovacioni në ambjentet e Universitetit “Marin Barleti”. Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit projektit “Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet Mobilitetit dhe Kartës Rinore Evropiane“, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe mbështetet nga Partners Albania for Change and Development. Pjesëmarrës në këtë aktivitet u bënë nxënës të 5 shkollave të mesme të Tiranës dhe aktiviteti kishte si qëllim:

  • Informimin e të rinjve me konceptin e startup-eve, inovacionit dhe sipërmarrjes;
  • Identifikimin e karakteristikave e një “sipërmarrësi”;
  • Nxitjen e shpirtit sipërmarrës tek të rinjtë;
  • Brainstorming për të punuar mbi një ide biznesi;
  • Punë në grupe me modelin e biznesit Canvas.

Nxënësit përfituan disa koncepte si si mund të hartohet një Plan Biznesi dhe si mund të Promovohet një Biznes.