EDUKIMI

Edukim, Arsimim dhe Trajnim i Vazhduar pergjate gjithe jetes

FUQIZIMI

Kapitali Njerezor si lokomotive e Zhvillimit te Qendrueshem

BASHKËPUNIMI

Shkolla si agora e bashkepunimit dhe nderveprimit komunitar

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
21/04/2021

Firmosja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BTTC dhe QENDRËS PËR ARSIM CILËSOR

Universiteti Barleti me anë të Akademisë së Edukimit dhe Mësimdhënies Barleti pjesë e Barleti Training and Testing Center (BTTC) nënshkruan më 21 Prill 2021 marrëveshjen e […]
 

PROGRAME

Shkolla komunitare si qendra kryesore në ekosistemin e edukimit

Ndryshimet e vazhdueshme ekonomike, politike dhe sociale natyrisht ndikuan dhe në qëndrimet dhe krijimin e një mentaliteti të vijueshëm që shkollat...

MË SHUMË

Mësimdhënia, të nxënët dhe zhvillimi profesional, rrugë efektive për të nxënë gjatë gjithë jetës

Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit sigurojnë kompetencat për të nxënit gjatë gjithë jetës te nxënësit, që lidhen me aftësitë për të menduar në më...

MË SHUMË

Edukimi në distancë novacion në edukim dhe domosdoshmëri e së ardhmes

Në një botë digjitale asnjë organizatë nuk mund të arrijë rezultate pa përfshirjen e teknologjisë në çdo aspekt të praktikave të përditshme që lidh...

MË SHUMË

Siguria dhe shëndeti në shkollë mbështetje për të gjithë, për sot dhe për perspektivën

Siguria dhe shëndeti janë pjesë të rëndësishme të jetës shkollore dhe duhet të bëhen përpjekje maksimale për të promovuar një kulturë sigurie për n...

MË SHUMË

Rinia aktive në veprimtaritë social-kulturore për komunitetin përreth shkollës

Të rinjtë janë shtyllë e fuqishme e çdo shoqërie dhe duhet t’i jepet sa më shumë mundësi për të arritur suksesin në jetën e tyre. Në Shqipëri ashtu...

MË SHUMË

Aktiviteti fizik dhe mirëqenia si elemente kryesore të gjeneratave të shëndetshme

Aktiviteti fizik sjell përfitime të dukshme në shëndetin, mirëqenien dhe cilësinë e jetës të çdo individi, duke ulur ndjeshëm rrezikun e prekjes ng...

MË SHUMË

Kultura bashkëjetesës si proces thelbësor për parandalimin e ekstremizimit, radikalizmit dhe gjuhës së urrejtjes

Ekstremizmi i dhunshëm përbën një ndër kërcënimet kryesore me të cilat përballen shoqëritë në periudhën bashkëkohore. Fenomeni i ekstremizmit të dh...

MË SHUMË

Edukimi, zhvillimi dhe gjithpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në jetën shkollore

Arsim gjithëpërfshirës nënkupton një mjedis mësimor që mundëson barazi, akomodim dhe mbështetje për të gjithë nxënësit. Arsim gjithëpërfshirës do t...

MË SHUMË
 
 

PROJEKTE DHE MUNDESI

 
 
parallax background

KËSHILLA PËR SHKOLLËN E MESME

#Ji vetvetja! #Mëso! #Bëni aktivitete jashtëshkollore! #Filloni kërkimin për karrierë! #Jini të lumtur!

Vitet e shkollës së mesme janë koha e përkryer për të filluar eksplorimin e interesave tuaja. Përfitoni nga burimet në dispozicion në shkollën tuaj dhe në komunitetin tuaj lokal për të filluar përgatitjen për karrierën tuaj!

nuk ka asgjë më të mirë se kaq.

 
QEVERISJE
Udhëzime për mësuesit se si të bëhen menaxherë të mirë të roleve në shkollë
SHKENCËTARI I RI
Çfarë kërkimi duhet të bëj për parapërgatitje për olimpiadë
KREATIVITET
Si mund t’i shpreh prirjet kreative në shkollë, për shkollën dhe komunitetin
SIPËRMARRJE
Hapat që duhet të ndjek për të bërë një internship pranë një biznesi gjatë shkollës së mesme
 
AKTIVISTI SOCIAL
Çfarë mund të bëj për të ndihmuar komunitetin tim
INOVATORI I RI
Si mund të zbatoj dijet që fitoj në shkollë për të krijuar objekte inovatore
GJITHPËRFSHIRJE
Si të organizojmë aktivitete gjithpërfshirëse me anëtarë të komunitetit
SPORT & REKREACION
Si të anëtarësohem në klubet sportive të shkollës.
 

QENDRA BURIMORE

 

STEAM MOVEMENT

 

Modeli i edukimit nëpërmjet “STEAM” (Science/Shkencë- Tecnology/Teknologji- Engineering/Inxhinieri-Maths/Matematikë-Arts/Arte) nënkupton një qasje të nxëni që realizohet duke përdorur dijen dhe kompetencat e shkencave, teknologjive, shkathtësitë dhe njohuritë inxhinierike, artet e gjuhës dhe matematikën si pika mbështetje që orientojnë procese kërkimore, mundësojnë dialog dhe të menduar kritik te fëmijët, te të rinjtë dhe te të rriturit. Zbatimi i modelit të edukimit “STEAM” në vendet perëndimore ka dëshmuar se fëmijët-nxënës dhe studentët “zhyten” në mendime, përfshihen në të nxënë bazuar në përvoja reale dhe konkrete, bëhen këmbëngulës në zgjidhjen e problemeve, duke ndërvepruar me njëri-tjetrin dhe në ekipe, me anë të proceseve krijuese.

“STEAM” është një kurrikul e planifikuar dhe e zbatuar që bazohet thelbësisht te integrimi i koncepteve, temave, standardeve, kompetencave dhe vlerësimeve; kurrikul që ka ardhur në sistemet e edukimit si një mënyrë e fuqishme për të prishur rrjedhën tradicionale të formimit të fëmijëve dhe të rriturve, duke sjellë më shumë motivim, më shumë aftësi për të nxënë në situata jetësore dhe kontekstuale me sens kërkimor dhe aplikativ, të lidhura qëllimisht me realitetin esotëm dhe të ardhshëm të shoqërisë, gjë që ka mundësuar kualifikime të frytshme të burimeve njerëzore për tregun e punës.

“STEAM” zbatohet në Kurrikulën K-12, në klasa kolegji, në universitete, si dhe në programe të zhvillimit të mëtejshëm profieosnla pas përfundimit të studimeve universitare.

parallax background

MakerSpace është një hapësirë pune bashkëpunuese, e cila shërben për krijimin, mësimin, eksplorimin dhe ndarjen duke përdorur mjete të teknologjisë së lartë dhe pa teknologji.Këto hapësira janë të hapura për fëmijë, të rritur dhe sipërmarrës dhe kanë një larmi pajisjesh prodhuese duke përfshirë printera 3D, prerës lazer, makina CNC, hekura bashkimi dhe madje makina qepëse.Nëse keni karton, logo dhe pajisje arti, jeni në biznes.Nëse jeni të interesuar të mësoni më shumë rreth prerësve me lazer, gjithnjë mund t'i hidhni një sy dikujt si MakerSpace "Barleti".Këto hapësira po ndihmojnë gjithashtu për të përgatitur ata që kanë nevojë për aftësitë kritike të shekullit që po jetojmë, në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës (STEAM).Ato ofrojnë mundësi mësimi, ndihmojnë me aftësitë e të menduarit kritik dhe madje rrisin vetëbesimin. MakerSpace mundëson qasjen arsimore të përqendruar në përdorues të ndarë në tre hapa: kuptimi, testimi dhe shpërndarja. Çdo hap lidhet me një ngjarje të procesit.Nxënësit mësojnë praktikisht përmes bashkë-krijimit në mjedisin jetësor duke përdorur forma të ndryshme të prototipizimit dhe tregimit. Makerspaces gjithashtu po nxisin sipërmarrjen dhe po përdoren si inkubatorë dhe përshpejtues për fillimet e biznesit.Tashmë ka pasur disa histori të mahnitshme suksesi që kanë dalë nga krijuesit deri më tani.Ky është pikërisht qëllimi ynë me këtë hapsirë. Në thelb, ato janë të gjitha vendet për të bërë, bashkëpunuar, mësuar dhe ndarë cdo eksperiencë praktike dhe reale.

Në azhurnim e sipër...

Në azhurnim e sipër...

 
 

KLUBE

MULTIMEDIA

PUBLIKIME

IMAZHE

VIDEO

MEDIA KIT

PARTNERET