QËLLIMI I PROJEKTIT

 

Ne besojmë se fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë duhet të ndihmohen të ndryshojnë qasjen ndaj sportit/aktivitetit _zik, edukimit, argëtimit duke përmirësuar në mënyrë direkte shëndetin dhe cilësinë e jetës së tyre.

RINI AKTIVE sepse aktiviteti _zik është i rëndësishëm për të gjitha moshat, në mënyrë të veçantë sjell për_time të dukshme për rritjen dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve dhe të rinjve.

RINI AKTIVE për ti dhënë sportit dhe aktivitetit _zik vëmendjen e munguar, për ta bërë gjithëpërfshirësdhe të aksesueshëm për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar.

RINI AKTIVE për të përmirësuar shëndetin dhe mënyrën e jetesës së fëmijëve dhe të rinjve.

RINI AKTIVE për edukim social të vazhueshëm, në përputhje me moshën dhe zhvillimin e fëmijëve dhetë rinjve.

RINI AKTIVE për një të ardhme me fokus tek sporti, edukimi, shëndeti dhe argëtimi! RINI AKTIVE për një shoqëri aktive ! Nëse ndani të njëjtin besim me ne dhe mendoni se mund të jepni një kontribut brenda komuniteteve tuaja lokale ju ftojmë të _rmosni manifestin RINI AKTIVE.

Të dhënat e kontaktit:

Adresa : Kampusi nr 2 , Universiteti Barleti, Tiranë
Email: [email protected] / [email protected]
website: Facebook: www.westbasecamp.com
Facebook: Shoqata Barleti
Tel. +355 695258610
 

TARGET GRUPI

 

LAJME DHE NJOFTIME

14/05/2021

Aktivitet në shkollën “Migjeni” Mamurras, në kuadër të Javës së Europës

Sot në ambientet e shkollës “Migjeni” në Mamurras u zhvillua një aktivitet në kuadër të Javës së Europës, mbi investimet e huaja në Shqipëri. Shkolla “Migjeni” […]
10/05/2021

Aktiviteti “Duarartët” | Mamurras

Në zbatim të projektit “New Start-Educate in Healthy, Safety and Security Environment”,financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili synonpërmirësimin e ambientit social […]
25/01/2021

Aktivitete Vullnetare

Në muajin tetor të vitit 2020 u organizua aktivitete vullnetare me fokus shpërndarjen e paketave ushqimore për familjet në nevojë. Në bashkëpunim me Bashkinë e Rrethit […]
 

OBJEKTIVAT DHE REZULTATET E SYNUARA

OBJEKTIVAT E PROJEKTIT

Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve mbi rëndësinë e aktivitetit fizik në shëndetin e çdo individi. Përfshirja e sa shumë fëmijëve dhe të rinjve në aktivitete lëvizore e sportive. Rritja e kapacitetit të drejtuesve dhe mësueve të edukimit fizik të institucioneve arsimore parauniversitare në mbarë vendin mbi risitë dhe programet bashkëkohore për një edukim fizik gjithëpërfshirës. Pasurimin e kohës së lirë të fëmijëve dhe të rinjve me aktivitete të shëndetshme, argëtuese dhe edukative. Përmirësimi i programeve mësimore edukative për nxënësit e shkollave të arsimit parauniversitar. Organizimin e aktiviteteve sportive, turneve, kampionateve apo aktiviteve rekreati...

REZULTATET E SYNUARA

Rritja e ndërgjegjësimit të fëmijëve dhe të rinjve mbi rëndësinë e aktivitetit fizik në shëndetin e çdo individi. Përfshirja e sa shumë fëmijëve dhe të rinjve në aktivitete lëvizore e sportive. Rritja e kapacitetit të drejtuesve dhe mësueve të edukimit fizik të institucioneve arsimore parauniversitare, në mbarë vendin mbi risitë dhe programet bashkëkohore për një edukim fizik gjithëpërfshirës. Pasurimin e kohës së lirë të fëmijëve dhe të rinjve me aktivitete të shëndetshme, argëtuese dhe edukative. Përmirësimi i programeve mësimore edukative për nxënësit e shkollave të arsimit parauniversitar. Organizimin e aktiviteteve sportive, turneve, kampionateve apo aktiviteve rekreative periodike në nivel lokal apo kombëtar. Ngritja e Shoqatave Sportive të shkollave fillore dhe të mesme të Shqipërisë, si stuktura shtesë në mbështetje të institucioneve arsimore për realzimin dhe konsolidimin e kësaj lëvizjeje në të ardhmen .

 

Entiteti zbatues dhe Partnerët