Lajme dhe Njoftime

29/10/2020

Ndërgjegjësimi i nxënësve për të përballuar situatat e paparashikuara

Në kuadër të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment”, financuar Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA) i cili zbatohet nga Bashkia […]
27/10/2020

Zbatimi i workshopeve të promocionit shëndetësor të projektit: “Shkollat për Shëndetin” në Durrës

Barleti Group shpk me organizim nga Barleti Training and Testing Center(BTTC) dhe Instituti Shqiptar për Cështjet Publike(AIPA) në kuadër të platformes My School zbatuan programin për […]
26/10/2020

Rëndësia e Komunikimit Prindër-Fëmijë

Në zbatim të projektit “New Start: Educate in Healthy, Safety and Security Environment“, financuar nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Program (IADSA), i cili synon përmirësimin e […]